Friday, April 28, 2017

Life is not always perfect

Feedback                                                          What do you think about it?

               No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.


Friday, April 21, 2017

Friends

Feedback 

Hello!

Have you got many friends? In English there are many ways to say "friend". "Buddy" and "Mate" are only some of them... would you like to learn more? Take a look at the picture below...No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Saturday, April 8, 2017

Labor Walk of Fame 5.2

Feedback 


And again, this 2nd term has quickly come to an end. As usual, we’d like to publish the names of those ESO students who obtained the best English grades during this period. Congratulations to you all for such a wonderful job!


ESO 1A - Óscar Cordeiro Canosa 9.49


ESO 1B - Tomás López Brea 8.31


ESO 2A - Laura Conde Lema 8.94


ESO 2B - Javier Pintos González 8.36


ESO 3A - Sofía Lago Castro 8.97


ESO 3B - Diego Rodríguez Riobó 7.2


ESO 4B - Raquel Cordeiro Canosa 8.54

                  No copyright infringement intended. For educational, non commercial purposes only.

Friday, April 7, 2017

9 British dishes everyone should try

Feedback 

British food has a bad reputation, however in this video you will find out about nine tasty British dishes that everyone should try. Enjoy!
No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Wednesday, April 5, 2017

Graduation Speech: ESO 4 2016-17 3rd Term PBL Assignment

Feedback 

ESO 4 Students,

This is your PBL assignment for the 3rd term. All of you have to WRITE and DELIVER your GRADUATION SPEECH.  You have to imagine you are going to stand in the school Assembly Hall before your teachers, classmates, parents and guests at your ESO graduation ceremony (to be held on June 21st) and deliver your speech, which must be at least 350 WORDS LONG.

The best student will be offered the chance to deliver his or her speech at your graduation ceremony... in English!! Of course, he or she will get extra points in the final mark for that effort.

Friday, March 31, 2017

10 best places to visit in the United Kingdom

Feedback 

Hello!

Are you planning to go on holidays? In this video you will find information about the ten best places to visit in the United Kingdom: London, Scottish Highlands, Stonehenge, Edinburgh, York, Cornwall, Chester, Snowdonia, Lake District and Cambridge.

Enjoy!

No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Friday, March 24, 2017

YouGlish

Feedback 
Use YouTube to improve your English pronunciation. Real people, real situations. Easy and fun to use.
Click here http://youglish.com/ Enjoy!

Thursday, March 16, 2017

St. Patrick's Day

Feedback 

St. Patrick's Day is a global celebration of Irish culture on or around March 17. It particularly remembers St Patrick, one of Ireland's patron saints, who ministered Christianity in Ireland during the fifth century. 
St. Patrick's Day is celebrated in many parts of the world, especially by Irish communities and organizations. Many people wear an item of green clothing on the day. Parties featuring Irish food and drinks that are dyed in green food colour are part of this celebration.
It is a time when children can indulge in sweets and adults can enjoy a "pint" of beer at a local pub. Many restaurants and pubs offer Irish food or drink.
Friday, March 10, 2017

10 strangely cool British traditions still practiced today

Feedback 

Hello!

Take a look at this video and you will find out about 10 strangely cool UK traditions that are practiced to this day.

Enjoy!
No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Friday, March 3, 2017

Vigo en inglés 2017

Feedback 

Aberto prazo de presentación de solicitudes "Vigo en Inglés 2017" dende o xoves 2 ao mércores 15 de marzo de 2017.

Requisitos

Os adxudicatarios da presente convocatoria serán os alumnos e alumnas, españois ou estranxeiros con tarxeta de residencia ou de estancia por estudos en vigor, de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos que cumpran os requisitos que a continuación se sinalan:
  1. Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos do Concello de Vigo durante o curso académico 2016/2017
  2. Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
  3. Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.
  4. Estar empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2016 , dato que será comprobado de oficio pola propia administración.
  5. Non ter concedida, no ano 2017, outra axuda coa mesma finalidade.
  6. Ter DNI/NIE, permiso de residencia ou pasaporte en vigor cunha vixencia mínima de 6 meses.
Deberán solicitar as prazas os representantes legais (pai e nai ou titor/a legal) dos alumnos e alumnas.

O aloxamento

Os participantes residen, en réxime de pensión completa durante toda a súa estancia, con familias nativas escolmadas para a súa participación no programa.

As actividades

Despóis do xantar, realízanse diversas actividades, entre elas unha visita cultural a algún sitio de interese. Na fin de semana faise unha excursión dun día enteiro

Atención 24 horas

Os estudiantes e as súas familias dispoñen dun centro de atención telefónica 24 horas para resolver calquer cuestión que lles puidese xurdir.

Clases de reforzo

Durante a participación no programa, os rapaces reciben clases de reforzo e perfeccionamento de lingua inglesa.Para calquera consulta, non dubides en poñerte en contacto co Servizo de Educación do Concello por calquera destas canles:
- Enderezo: Servizo Municipal de Educación – Programa Vigo en inglés (pranta 11ª do edificio do Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, 36202 Vigo)
- Telf: 986810181
No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Saturday, February 25, 2017

Top 10 UK Actors of all time

Feedback 

Hello!

Take a look at this video and find out about the best UK actors of all time. Enjoy!


           No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Monday, February 20, 2017

2nd Conditional: If I were a boy

Feedback 
ESO 2 Students:

Here's a song to practise the 2nd Conditional (unit 6):If I were a boy
Even just for a day
I’d roll outta bed in the morning
And throw on what I wanted and go
Drink beer with the guys
And chase after girls
I’d kick it with who I wanted
And I’d never get confronted for it.
'Cause they’d stick up for me.

Friday, February 17, 2017

28 different English speaking accents

Feedback 
Spoken English shows great variation across regions where it is the predominant language. Take a look at this video and find 28 different English speaking accents from around the world.


No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only

Friday, February 10, 2017

The Easybeats - "Friday on my mind"

Feedback 
The Easybeats were an Australian rock band which formed in Sidney, Australia, in late 1964, and disbanded at the end of 1969. They were the antipodean echo to the style and sound of The Beatles in Britain, and the first rock and roll act from Australia to score an international pop hit with the 1966 single "Friday on my mind".


No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only

Wednesday, February 8, 2017

The best shoe tying trick ever!

Feedback No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Monday, February 6, 2017

What is a Leprechaun?

Feedback 

A Leprechaun is a type of fairy in Irish folklore. They are usually depicted as little bearded men, wearing a coat and hat, who partake in mischief.No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Wednesday, February 1, 2017

Axudas “inmersión lingüística” primavera 2017

Feedback 

Convócanse 126 axudas para grupos de alumnos de 6.º de Primaria e 84 axudas para grupos de alumnos de 2.º ESO, coa fin de participar nun programa de inmersión en lingua inglesa entre os meses de abril e xuño de 2017 que se realizará en réxime de internado, en períodos semanais, de domingo pola tarde a sábado pola mañá.

Beneficiarios: alumnado matriculado en 6.º curso de Educación Primaria e 2.º de ESO durante o presente curso 2016/2017; ter obtido, como mínimo, “notable” como nota media do curso 2014-2015 e “notable” como nota final na asignatura de inglés no mesmo curso, así como non ter sido beneficiario da axuda en convocatorias anteriores. O alumnado debe estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos, e viaxarán acompañados por dous profesores.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 6 de febreiro de 2017.

Máis información: BOE 23 xaneiro 2017

No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Monday, January 30, 2017

The School Day of Non-Violence and Peace

Feedback 
The School Day of Non-Violence and Peace is an observance founded by the Spanish poet Llorenc Vidal in Majorca in 1964 as a starting point and support for a pacifying and non-violent education of a permanent character.No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Monday, January 23, 2017

Riddle

Feedback 
A riddle is a statement or question or phrase having a double or veiled meaning, put forth as a puzzle to be solved. Riddles are of two types: enigmas, which are problems generally expressed in metaphorical or allegorical language that require ingenuity and careful thinking for their solution, and conundra, which are questions relying for their effects on punning in either the question or the answer.


No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Tuesday, January 17, 2017

Tongue-twisters

Feedback 

Hello!

Take a look at these short tongue-twisters...


1. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Sunday, January 15, 2017

Blue Monday 2017

Feedback 

Hi there, Labor Students.

Today is Monday, but not just any Monday. Today is... Blue Monday!

Blue Monday is a name given to the Monday of the last full week of January, thought to be the most depressing day of the year as part of a 2005 publicity campaign by Sky Travel.

The concept is considered pseudoscience with its formula derided by scientists as nonsensical.

English Tests, Exams and Deadlines

Find us here

CBBC Newsround | Home