Friday, March 31, 2017

10 best places to visit in the United Kingdom

Feedback 

Hello!

Are you planning to go on holidays? In this video you will find information about the ten best places to visit in the United Kingdom: London, Scottish Highlands, Stonehenge, Edinburgh, York, Cornwall, Chester, Snowdonia, Lake District and Cambridge.

Enjoy!

No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Friday, March 24, 2017

YouGlish

Feedback 
Use YouTube to improve your English pronunciation. Real people, real situations. Easy and fun to use.
Click here http://youglish.com/ Enjoy!

Thursday, March 16, 2017

St. Patrick's Day 2017

Feedback 
St. Patrick's Day is a global celebration of Irish culture on or around March 17. It particularly remembers St Patrick, one of Ireland's patron saints, who ministered Christianity in Ireland during the fifth century. 

St. Patrick's Day is celebrated in many parts of the world, especially by Irish communities and organizations. Many people wear an item of green clothing on the day. Parties featuring Irish food and drinks that are dyed in green food colour are part of this celebration.

It is a time when children can indulge in sweets and adults can enjoy a "pint" of beer at a local pub. Many restaurants and pubs offer Irish food or drink.Friday, March 10, 2017

10 strangely cool British traditions still practiced today

Feedback 

Hello!

Take a look at this video and you will find out about 10 strangely cool UK traditions that are practiced to this day.

Enjoy!
No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Friday, March 3, 2017

Vigo en inglés 2017

Feedback 

Aberto prazo de presentación de solicitudes "Vigo en Inglés 2017" dende o xoves 2 ao mércores 15 de marzo de 2017.

Requisitos

Os adxudicatarios da presente convocatoria serán os alumnos e alumnas, españois ou estranxeiros con tarxeta de residencia ou de estancia por estudos en vigor, de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos que cumpran os requisitos que a continuación se sinalan:
  1. Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos do Concello de Vigo durante o curso académico 2016/2017
  2. Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
  3. Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.
  4. Estar empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2016 , dato que será comprobado de oficio pola propia administración.
  5. Non ter concedida, no ano 2017, outra axuda coa mesma finalidade.
  6. Ter DNI/NIE, permiso de residencia ou pasaporte en vigor cunha vixencia mínima de 6 meses.
Deberán solicitar as prazas os representantes legais (pai e nai ou titor/a legal) dos alumnos e alumnas.

O aloxamento

Os participantes residen, en réxime de pensión completa durante toda a súa estancia, con familias nativas escolmadas para a súa participación no programa.

As actividades

Despóis do xantar, realízanse diversas actividades, entre elas unha visita cultural a algún sitio de interese. Na fin de semana faise unha excursión dun día enteiro

Atención 24 horas

Os estudiantes e as súas familias dispoñen dun centro de atención telefónica 24 horas para resolver calquer cuestión que lles puidese xurdir.

Clases de reforzo

Durante a participación no programa, os rapaces reciben clases de reforzo e perfeccionamento de lingua inglesa.Para calquera consulta, non dubides en poñerte en contacto co Servizo de Educación do Concello por calquera destas canles:
- Enderezo: Servizo Municipal de Educación – Programa Vigo en inglés (pranta 11ª do edificio do Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, 36202 Vigo)
- Telf: 986810181
No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

English Tests, Exams and Deadlines

Find us here

CBBC Newsround | Home