Wednesday, February 1, 2017

Axudas “inmersión lingüística” primavera 2017

Feedback 

Convócanse 126 axudas para grupos de alumnos de 6.º de Primaria e 84 axudas para grupos de alumnos de 2.º ESO, coa fin de participar nun programa de inmersión en lingua inglesa entre os meses de abril e xuño de 2017 que se realizará en réxime de internado, en períodos semanais, de domingo pola tarde a sábado pola mañá.

Beneficiarios: alumnado matriculado en 6.º curso de Educación Primaria e 2.º de ESO durante o presente curso 2016/2017; ter obtido, como mínimo, “notable” como nota media do curso 2014-2015 e “notable” como nota final na asignatura de inglés no mesmo curso, así como non ter sido beneficiario da axuda en convocatorias anteriores. O alumnado debe estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos, e viaxarán acompañados por dous profesores.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 6 de febreiro de 2017.

Máis información: BOE 23 xaneiro 2017

No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

No comments:

Post a Comment

English Tests, Exams and Deadlines

Find us here

CBBC Newsround | Home