Monday, April 4, 2011

Bolsas de Inmersión Lingüística 2011

Feedback 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca 3.730 prazas para realizar actividades de inmersión lingüística no ano 2011.
Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na táboa inferior.

Prazo aberto ata o 12 de abril (non incluido)

Requisitos: 
Non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso nin estar incurso/a nalgunha prohibición para a 
subvención. 
Nota mínima na área, módulo ou materia de lingua estranxeira de Ben ou 6. 
Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2009/2010. 
Ter DNI, NIE, pasaporte, visado ou tarxeta de residencia en vigor, segundo corresponda. Exento o alumnado de 6º de EP.No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

No comments:

Post a Comment

English Tests, Exams and Deadlines

Find us here

CBBC Newsround | Home