Tuesday, April 5, 2016

Bolsas de Inmersión Lingüística 2016

Feedback 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 682 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016.
Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa.
- Lémbrase a necesidade de achegar, xunto coa documentación, a fotocopia de todas as páxinas cubertas do libro de familia ou, de non dispor deste, da documentación que xustifique o número total de membros da unidade familiar.
- Para as personas que non empreguen a aplicación (que obrigará a cubrir esta información), indícase a importancia de facilitar, alomenos, un teléfono de contacto, procurando cubrir todas informacións indicadas na solicitude en letra lexible.
- No caso de remitir a solicitude vía Correo Postal (o Anexo I debe selarse e datarse por Correos), o enderezo de envío é:

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edf. Administrativo de San Caetano s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)
 Prazo aberto dende o 29 de marzo ata o 28 de abril (incluído)

Achega das familias (€)
MODALIDADE
DURACIÓN
RÉXIME ALOXAMENTO
Nº PRAZAS
CUSTO POR PRAZA (€)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
2º BACHARELATO
Inglés en Galicia
1 semana
Residencia
33
800
100
180
300
350
1º BACHARELATO
Inglés en Galicia
1 semana
Residencia
59
800
100
180
300
350
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Inglés en Galicia
2 semanas
Residencia
90
550
70
125
220
275
3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Inglés en Galicia
2 semanas
Residencia
120
550
70
125
220
275
2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Inglés en Galicia
2 semanas
Residencia
190
550
70
125
220
275
1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Inglés en Galicia
2 semanas
Residencia
190
550
70
125
220
275Total prazas:
682


CONSULTAS
Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle
Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es
Atención telefónica:  981957296 - 881997497 - 981957538 - 981546503

No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

No comments:

Post a Comment

English Tests, Exams and Deadlines

Find us here

CBBC Newsround | Home